pagetop

Sanyo Corporation

home > Outline > List of branches, main customers
MessageCompany profileCompany policy and history|List of branches, main customers|Access

List of branches, main customers

List of branches

Tokyo branch 6-22-4, Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo, 104-0045 
TEL:+81-3-6278-7220
Fukuoka branch 2-3-6, Nagahama, Chuo-ku, Fukuoka city, Fukuoka, 810-0072 
TEL:+81-92-718-7869
Karatsu branch 7182-313, Kaigan-dori, Karatsu city, Saga, 847-0873 
TEL:+81-955-53-9777
Matsuura branch 851-75, Shimomenn, Tsukinokawa-cho, Matsuura city, Nagasaki, 859-4536 
TEL:+81-956-72-5234
Sasebo branch 1563, Aiura, Sasebo city, Nagasaki, 858-0918 
TEL:+81-956-42-6048
Nagasaki branch 3-3-1, Kyoudomari, Nagasaki city, Nagasaki, 851-2211 
TEL:+81-95-893-7162
Hirado branch 312, Yamauchi-men, Tabira-cho, Hirado city,Nagasaki, 859-4825 
TEL:+81-950-57-0941

Main customers